MỘT SỐ THÔNG TIN CHÍNH TRONG SỐ NÀY

   Theo số liệu thống kê từ Tổng cục Hải quan Việt Nam, năm 2020 xuất khẩu thủy sản của Việt Nam đạt 2,025 triệu tấn với trị giá 8,41 tỷ USD, giảm 3,9% về lượng và giảm 1,51% về trị giá so với năm 2019. Năm 2020 thủy sản xuất khẩu của Việt Nam đã đóng góp 2,98% vào tổng trị giá xuất khẩu hàng hóa của cả nước, thấp hơn mức đóng góp của năm 2019 là 3,23%.

   Dự báo, xuất khẩu thủy sản của Việt Nam năm 2021 đạt 2,150 triệu tấn với trị giá 9 tỷ USD, tăng 6,2% về lượng và tăng 7% về trị giá so với năm 2020, trong đó tăng chủ yếu ở hai mặt hàng chủ lực là tôm và cá tra. Xuất khẩu tôm tới EU, Mỹ, Hàn Quốc sẽ tăng mạnh. Xuất khẩu cá tra tới Trung Quốc, Mỹ, ASEAN và các thị trường mới sẽ tăng mạnh do nhu cầu tăng cao.

XUẤT KHẨU MỘT SỐ MẶT HÀNG THỦY SẢN NĂM 2020 VÀ DỰ BÁO 2021

   - Tôm: Theo số liệu thống kê từ Tổng cục Hải quan Việt Nam, xuất khẩu tôm năm 2020 đạt 411,28 nghìn tấn với trị giá 3,69 tỷ USD, tăng 6,72% về lượng và tăng 11,07% về trị giá so với năm 2019, chiếm 20,31% về lượng và chiếm 43,91% về trị giá xuất khẩu thủy sản của Việt Nam. Dự báo, xuất khẩu tôm của Việt Nam năm 2021 đạt 440 nghìn tấn với trị giá 4 tỷ USD, tăng 7% về lượng và 8,3% về trị giá so với năm 2020.

   - Cá tra: Năm 2020, xuất khẩu cá tra của Việt Nam được xuất khẩu tới 105 thị trường, chiếm 39% về lượng và chiếm 17,72% về trị giá xuất khẩu thủy sản của Việt Nam, đạt 790 nghìn tấn với trị giá 1,49 tỷ USD, giảm 10,64% về lượng và giảm 25,43% về trị giá so với năm 2019. Dự báo xuất khẩu cá tra của Việt Nam năm 2021 đạt 850 nghìn tấn với trị giá 1,65 tỷ USD, tăng 7,6% về lượng và 10,7% về trị giá so với năm 2020.

   - Cá ngừ: Năm 2020, xuất khẩu cá ngừ đạt 139,6 nghìn tấn với trị giá 647,49 triệu USD, giảm 9,03% về lượng và giảm 9,64% về trị giá so với năm 2019, chiếm 6,89% về lượng và chiếm 7,7% về trị giá xuất khẩu thủy sản của Việt Nam. Dự báo, xuất khẩu cá ngừ của Việt Nam năm 2021 đạt 145 nghìn tấn với trị giá 680 triệu USD, tăng 3,8% về lượng và tăng 5% về trị giá so với năm 2020.

XUẤT KHẨU THỦY SẢN CỦA VIỆT NAM TỚI MỘT THỊ TRƯỜNG NĂM 2020 VÀ DỰ BÁO 2021

   - Mỹ:Theo số liệu thống kê của Tổng cục Hải quan, xuất khẩu thủy sản của Việt Nam sang thị trường Mỹ năm 2020 đạt 253,1 nghìn tấn, trị giá 1,62 tỷ USD, tăng 11,2% về lượng và tăng 10,4% về trị giá so với năm 2019. Dự báo, năm 2021, xuất khẩu thủy sản của Việt Nam sang thị trường Mỹ sẽ đạt 287,6 nghìn tấn, trị giá 1,82 tỷ USD, tăng 13,6% về lượng và tăng 12,7% về trị giá so với năm 2020, với sự phục hồi mạnh của mặt hàng cá tra.

   - Nhật Bản:Theo số liệu thống kê của Tổng cục Hải quan, xuất khẩu thủy sản của Việt Nam sang thị trường Nhật Bản năm 2020 đạt 184,2 nghìn tấn, trị giá 1,43 tỷ USD, giảm 5,2% về lượng và giảm 1,8% về trị giá so với năm 2019. Dự báo, xuất khẩu thủy sản tới Nhật Bản năm 2021 đạt 190 nghìn tấn, trị giá 1,5 tỷ USD, tăng 3,15% về lượng và tăng 4,66% về trị giá so với năm 2020.

   - Trung Quốc: Xuất khẩu thủy sản của Việt Nam sang Trung Quốc năm 2020 đạt 462,03 nghìn tấn, trị giá 1,17 tỷ USD, tăng 3% về lượng nhưng giảm 4,8% về trị giá so với năm 2019. Dự báo, xuất khẩu thủy sản của Việt Nam sang Trung Quốc năm 2021 đạt 490 nghìn tấn, trị giá 1,21 tỷ USD, tăng 6,1% về lượng và tăng 1,4% về trị giá so với năm 2020.

   - EU: Xuất khẩu thủy sản của Việt Nam tới EU năm 2020 đạt 208,28 nghìn tấn với trị giá 956,153 triệu USD, giảm 7,83% về lượng và giảm 5,38% về trị giá so với năm 2019, chiếm 10,28% về lượng và 11,37% về trị giá xuất khẩu thủy sản của Việt Nam. Dự báo, xuất khẩu thủy sản của Việt Nam tới EU năm 2021 đạt 230 nghìn tấn với trị giá 1,05 tỷ USD, tăng 10,42% về lượng và 9,82% về trị giá so với năm 2020.

   - Hàn Quốc:Theo số liệu thống kê của Tổng cục Hải quan, xuất khẩu thủy sản của Việt Nam sang thị trường Hàn Quốc năm 2020 đạt 164,5 nghìn tấn, trị giá 770,8 triệu USD, giảm 4,7% về lượng và giảm 1,4% về trị giá so với năm 2019. Dự báo, năm 2021 xuất khẩu thủy sản của Việt Nam sang thị trường Hàn Quốc sẽ đạt 178,2 nghìn tấn, trị giá 820 triệu USD, tăng 8,3 về lượng và tăng 6,7% về trị giá so với năm 2020.

   - DOANH NGHIỆP: Năm 2020, có 1.459 doanh nghiệp tham gia xuất khẩu thủy sản, ghi nhận là năm có số lượng doanh nghiệp tham gia xuất khẩu thủy sản lớn nhất từ trước tới nay. Trong đó 10 doanh nghiệp xuất khẩu thủy sản lớn nhất Việt Nam chiếm 21,9% tổng trị giá xuất khẩu thủy sản, trong đó có 9/10 doanh nghiệp có trị giá xuất khẩu trên 100 triệu USD. Đáng chú ý nhất là Cty Cổ Phần Thủy Sản Sóc Trăng đã trở thành doanh nghiệp xuất khẩu thủy sản lớn nhất của Việt Nam với trị giá đạt 294,5 triệu USD. Tiếp sau đó là hai doanh nghiệp của Minh Phú là Cty Cp Tập Đoàn Thủy Sản Minh Phú và Cty Cp Thủy Sản Minh Phú - Hậu Giang.

Tuần từ ngày 27/01/2021 đến ngày 3/2/2021, xuất khẩu thủy sản của Việt Nam đạt 194,65 triệu USD, tăng 18,6 triệu USD so với tuần trước, được xuất khẩu tới 87 thị trường, tăng 3 thị trường so với tuần trước với sự tham gia của 548 doanh nghiệp tăng 3 doanh nghiệp so với tuần trước. Đáng chú ý xuất khẩu thủy sản tới Mỹ và Anh trong tuần qua tăng mạnh so với tuần trước. Nhật Bản, Mỹ, Hàn Quốc, Australia và Anh lần lượt là những thị trường tiêu thụ thủy sản lớn nhất của Việt Nam trong tuần qua.

Theo báo cáo của Tổng cục Thống kê, sản lượng thủy sản tháng 01/2021 ước tính đạt 497,9 nghìn tấn, tăng 1,8% so với cùng kỳ năm trước, bao gồm: Sản lượng thủy sản nuôi trồng đạt 252,5 nghìn tấn, tăng 1%; sản lượng thủy sản khai thác đạt 245,4 nghìn tấn, tăng 2,5%, trong đó sản lượng thủy sản khai thác biển ước tính đạt 232,3 nghìn tấn, tăng 2,7%.

GIÁ XUẤT KHẨU MỘT SỐ LÔ HÀNG THỦY SẢN CỦA VIỆT NAM TUẦN QUA:

   - Giá xuất khẩu cá sòng đông lạnh 3-4, 10kgs/cartons sang Malaysia đạt 1,13 USD/kg (Cát Lái, CFR) tăng 0,01 USD/kg so với tuần trước.

   - Giá xuất khẩu cá tra fillet đông lạnh 130-160, 10kgs/Thùng sang Anh đạt 4,45 USD/kg (C&F) tăng 0,03 USD/kg so với tuần trước.

   - Giá xuất khẩu nghêu trắng nguyên con hấp đông lạnh 70/100 sang Tây Ban Nha đạt 1,85 USD/kg (CFR) tăng 0,1 USD/kg so với tuần trước.

   - Giá xuất khẩu tôm thẻ không đầu lột vỏ chừa đuôi hấp đông lạnh 41/60 sang Mỹ đạt 9,03 USD/kg (DDP) giảm 0,09 USD/kg so với tuần trước.

THỦY SẢN THẾ GIỚI

   Tổng sản lượng thuỷ sản của thế giới năm 2020 ước đạt 177 triệu tấn, giảm 0,56% so với năm 2019. Dự báo, sản lượng thủy sản toàn cầu năm 2021 đạt 177 triệu tấn, không tăng so với năm 2020. Trong đó thủy sản khai thác sẽ giảm và thủy sản nuôi trồng sẽ tăng.

   Năm 2020, tiêu thụ thủy sản bình quân đầu người của thế giới ước tính ở mức 22,3 kg/người/năm, không thay đổi so với năm 2019, nguyên nhân chính là do tác động từ dịch Covid 19. Dự báo, tiêu dùng thủy sản bình quân đầu người của thế giới có thể sẽ tăng lên 22,5 kg/người/năm.

   Thương mại thủy sản toàn cầu năm 2020 giảm khá mạnh so với năm 2019 do dịch Covid – 19, ước đạt 165 tỷ USD, giảm 4,6% so với năm 2019. Thương mại thủy sản năm 2021 của thế giới tiếp tục phụ thuộc vào diễn biến của dịch Covid – 19.

   Theo số liệu thống kê của Hải quan Nhật Bản, nhập khẩu thủy sản của Nhật Bản năm 2020 đạt 1,9 triệu tấn với trị giá 1.397 tỷ Yên, tương đương 13,28 tỷ USD, giảm 8,6% về lượng và giảm 14,9% về trị giá so với năm 2019. Việt Nam là thị trường cung cấp thủy sản lớn thứ 3 cho Nhật Bản, chiếm 7,02% về lượng và chiếm 8,46% về trị giá, đạt 133,49 nghìn tấn với trị giá 118,16 tỷ Yên, tương đương 1,123 tỷ USD, giảm 12% về lượng và giảm 11,2% về trị giá so với năm 2019. Dự báo, nhập khẩu thủy sản của Nhật Bản năm 2021 đạt 1,95 triệu tấn, tăng 2,5% so với năm 2020 với trị giá 1400 tỷ Yên, tương đương 13,31 tỷ USD, tăng 0,2%. Trong đó Việt Nam vẫn là thị trường cung cấp thủy sản lớn thứ 3 cho Nhật Bản.

(Theo Bản tin Thông tin Thương mại số ra ngày 08/02/2021 thuộc Trung tâm Thông tin Công nghiệp và Thương mại - Bộ Công Thương)

Thị trường xuất khẩu cá tra tích cực trở lại
Kể từ cuối quý 3/2020, tình hình nhập khẩu cá tra ở một số thị trường ...
Xuất khẩu cá tra được kỳ vọng phục hồi mạnh trong năm 2021
Sau những tháng đầu năm không thuận lợi, kể từ quý III vừa qua khi các...