Trong những năm vừa qua, Tổng cục Thủy sản đã tổ chức tập huấn về công tác quản lý an toàn thực phẩm trong nuôi trồng thủy sản (NTTS) cho cán bộ quản lý địa phương, đại diện cơ sở NTTS của một số tỉnh trọng điểm; tổ chức các đoàn công tác kiểm tra việc thực hiện quy định về an toàn thực phẩm và truy xuất nguồn gốc sản phẩm trong NTTS tại địa phương. Mặc dù, kết quả kiểm soát ATTP trong NTTS ở các địa phương có nhiều kết quả đáng khích lệ. Tuy nhiên, hiện nay nhiều địa phương vẫn chưa tổ chức kiểm tra, thẩm định cấp giấy chứng nhận an toàn thực phẩm cho cơ sở NTTS theo quy định mới tại Thông tư số 38/2018/TT-BNNPTNT. Theo quy định tại Thông tư số 17/2018/TT-BNNPTNT, các cơ sở NTTS nhỏ lẻ phải ký cam kết đảm bảo an toàn thực phẩm nhưng đến nay vẫn còn một số địa phương chưa triển khai và một số tỉnh/thành phố chưa cử cán bộ tham gia tập huấn về ATTP trong NTTS để triển khai tại địa phương theo quy định.

Để thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm trong NTTS theo quy định của Luật Thủy sản 2017, Luật An toàn thực phẩm và để đáp ứng yêu cầu của thị trường nhằm đảm bảo chất lượng và truy xuất nguồn gốc sản phẩm, Tổng cục Thủy sản vừa có công văn đề nghị Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn các tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương khẩn trương chỉ đạo các đơn vị chức năng thực hiện một số nội dung sau:

Yêu cầu các địa phương nghiêm túc thực hiện các quy định về quản lý an toàn thực phẩm trong nuôi trồng thủy sản, trong đó lưu ý các quy định tại Thông tư số 38/2018/TT-BNNPTNT và Thông tư số 17/2018/TT-BNNPTNT 

Khẩn trương xây dựng kế hoạch, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt để bố trí nguồn lực và triển khai thực hiện việc phổ biến tuyên truyền, tập huấn, thẩm định, cấp giấy chứng nhận an toàn thực phẩm cho cơ sở NTTS theo quy định tại Thông tư số 38/2018/TT-BNNPTNT.

Tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh/thành phố sớm phê duyệt phân cấp thực hiện ký cam kết an toàn thực phẩm cho cơ sở NTTS nhỏ lẻ theo quy định tại Thông tư số 17/2018/TT-BNNPTNT và tổ chức thực hiện.

Tăng cường thanh tra, kiểm tra, xử lý nghiêm các sai phạm (nếu có) trong việc tuân thủ các quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm đối với cơ sở NTTS.

(Nguồn: tongcucthuysan.gov.vn)

Chuẩn bị tốt, xuất khẩu sẽ thuận lợi
Năm nay, ngành tôm cả nước nói chung và Sóc Trăng nói riêng chắc chắn ...
Tháng 10/2020: Xuất khẩu tôm Việt Nam khởi sắc ở Mỹ và EU
Tháng 10/2020, XK tôm Việt Nam đạt 431,7 triệu USD, tăng hơn 25% so vớ...